หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 26 งาน

1. Services Center

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

จัดทำ / ดูแล ฐานข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการติดต่อประสานงาน
-จัดทำแฟ้มฐานข้อมูล และรา
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ (Onsite Service)

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

- ดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ระบบห้องเรียนไฮเ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่จำกัด
เงินเดือน 8,000-10,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Product & IT Supervisor

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

- ติดต่อ ประสานงาน จัดซื้อคอมพิวเตอร์
- บริการให้คำแนะนำการใช้ Software ภายในองค์กร
- แก้ไขปัญหาด้
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Project Manager (สายงาน IT)

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

-บริหารงานโครงการและลงปฏิบัติได้ทุกด้าน เช่น สำรวจระบบ Network ติดตั้ง ซ่อม ผลิต วิเคราะห์
-จัดทำแผ
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. IT Support (Onsite Service)

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

- เตรียมอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตั้งค่าระบบให้พร้อใปติดตั้งที่โรงเรียนลูกค้า
- ให้คำแนะนำและแก้ไขป
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่สำรวจและติดตามผล

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

- ทำการสำรวจข้อมูลก่อนการฝึกอบรม
- รวบรวมและประมวลผล/ประเมินผล/ข้อมูลจากการสำรวจ
- ทำการสรุปข้อมูล
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานขับรถ

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

ขับรถให้ฝ่ายต่าง ๆ ในกิจการบริษัท
ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัวผู้บริหาร
ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งาน
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 8,000 ขึ้นไป
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. Event

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

-กำหนดรูปแบบงาน Event (Concept) ในลักษณะต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าหรือบริษัทต้องการ
-ควบคุม / ประสานงานกับ
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

ทำงานทุกสายงานทั้ง HRM HRD และ HROD ทั้งงาน Routine และการวางระบบงานทั้งองค์กร วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Graphic Designer

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

- ออกแบบสื่อ/สิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์,โบชัวร์,ไวนิล,สติ๊กเกอร์
- Animation, 3D-Max, Illusstrator, Ph
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้างานเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

การกำหนดรูปแบบ/ดำเนินการ/ควบคุม/กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรและผลิตภัณฑ์ของบ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงานประสานงานต่างประเทศ

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

ประสานงานกับประเทศจีนในเรื่องต่าง ๆ ทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ การดูงาน วิธีการใช้งาน และอื่น ๆ
-ประสานงา
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ (Onsite Service)

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

--ฝึกอบรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า คือ ครู เช่นกระดาน IP-board ระบบห้องเรียนไฮเทค เป็นต้ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 20
เงินเดือน 8,500-9,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

-ดูแล/จัดการงานทางเอกสารให้กับฝ่ายต่าง ๆของบริษัท
-รับนโยบายฝ่ายบริหาร เพื่อกระจายงานออกสู่ฝ่ายต่าง
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Interior (ด้านตกแต่งภายใน)

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

-ออกแบบ-เขียนแบบ 2 มิติ, 3 มิติ
-ถอดแบบตามรายการแบบ
-สำรวจความต้องการใช้ ปัญหาที่พบจากการใช้งานผลิ
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. หัวหน้างานฝึกอบรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

-จัดทำ/ควบคุม/ดูแลทีม/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา เช่น ระบบห้องเร วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

พัฒนาบุคลากรด้วยรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการทำงาน หรือเป้าหมายของบริษัทได้ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. นักศึกษาฝึกงาน

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

ฝึกงานต่าง ๆ ของงานธุรการ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการใช้งานผลิตภัณฑ์ การนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ผู้บริหารระดับฝ่าย

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

บริหารจัดการงานในฝ่ายในเชิงกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการ บริหารจัดการ ควบคุม ในด้านการตลาด การบริการก่อนและ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนกด้านการตลาด

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

ควบคุม บริหารจัดการ พัฒนา ทุก ๆ เรื่อง ภายในฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
กำนด วางรูปแบบการทำงานให
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. ผู้จัดการธุรการ

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

ดูแลงานธุรการทั้งระบบ งานเอกสารทั้งระบบ ออกแบบ วางรูปแบบ ควบคุม งานภายในฝ่ายธุรการ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. ช่างเทคนิค (Tecnician)

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

- ดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีการศึกษาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เช่น ระบบห้องเรียนไฮเ วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. หัวหน้าธุรการ

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

ดูแลระบบธุรการ วางแผน จัดการโครงสร้าง วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-16,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Sale Marketting

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

-จัดทำแผนการขายและแผนการเข้าพบลูกค้าตามกลยุทธขององค์กร
-บริหารจัดการงานขายของตนเองให้เกิดประสิทธิภา
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 9,000-12,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาสื่อ (ด่วน)

บริษัท ธนธรรมเอ็ดดิวเคชั่น จำกัด

1. สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยอาศัยสื่อการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือ
2. อบรมการผลิตสื่อให้กับครู-อ
วันที่ 29 พ.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี